GREEN XPC SRL az oldal üzemeltetője.

Adatkezelés az oldalon

A felhasználók adatait gondosan és a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok szigorú betartásával dolgozzuk fel. Szervezeti és technikai biztonsági intézkedéseket tettek a www.casavie.hu oldal védelme érdekében a személyes adatok kezeléséből adódó kockázatokkal szemben.

Kötelezettségünk az adatok megőrzése a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, bizonyos esetekben, vagy azért, mert ezekre az adatokra szükségünk van az Ön felé fennálló szerződéses kötelezettségeink teljesítéséhez.

1. Gyűjtött személyes adatok:

Magánszemélyek:
- Vezetéknév, keresztnév
- Teljes levelezési cím
- Teljes szállítási cím
- Telefonszám
- Email cím
- Hozzájárulás a GREEN XPC SRL hírleveleinek fogadásához (hírlevél, sms).

Jogalanyok:
- Cégnév
- Fiskális attribútum
- Egyedi regisztrációs kód
- Cégjegyzékszám
- Bank / bankszámla
- Teljes levelezési cím
- Teljes szállítási cím
- Telefonszám
- Email cím
- Küldött információ: Név - Vezetéknév + sz. Telefon (ha van)
- Hozzájárulás a GREEN XPC SRL hírleveleinek fogadásához (hírlevél, sms).

Óvatos! GREEN XPC SRL - nem gyűjt érzékeny adatoknak minősített személyes adatokat.

Nem gyűjtünk információkat a következőkről:
- Etnikai hovatartozás
- Politikai vélemények
- Vallási vagy filozófiai meggyőződés
- Szakszervezeti tagság
- Genetikai vagy biometrikus adatok
- Orvosi adatok
- Életre vagy szexuális irányultságra vonatkozó adatok

2. Az adatgyűjtés célja az

Elektronikus úton leadott megrendelések fogadása
2. Elektronikus úton leadott megrendelések feldolgozása
3. Elektronikus úton leadott megrendelések elküldése
4. A termékek értékének beszedése visszatérítési rendszerben, banki átutalással vagy kártyás fizetéssel
5. Bevallások feldolgozása
6. Panaszok rendezése
7. Az ügyfelek/vásárlók tájékoztatása fiókjuk állapotáról, beleértve a megrendelések érvényesítését, szállítását és számlázását
8. A megrendeléssel, a megvásárolt árukkal és/vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos bármilyen jellegű lemondás vagy probléma megoldása
9. Hírlevelek és/vagy időszakos figyelmeztetések küldése e-mailben (e-mail, SMS, Facebook Messenger)
10. Statisztikák készítése a piacelemzésről, az értékesítés monitorozásáról, de az Ügyfél/Vásárló magatartásáról is
2.3 Hova gyűjtik az adatokat?

A Felhasználók személyes adatait a GREEN XPC SRL adatbázisa tárolja. Gondosan és szigorúan a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokkal összhangban dolgozzák fel azokat.

3. Adatgyűjtési eljárás

A Vásárló a Számla- és/vagy Megrendelés-létrehozó űrlapon szereplő adatok kitöltésével kijelenti és elfogadja, hogy személyes adatait az áruház adatbázisa tartalmazza.

Casavie.hu, és kifejezetten és egyértelműen hozzájárul ahhoz, hogy minden ilyen személyes adatot a fent meghatározott célokra tároljanak, felhasználjanak és feldolgozzanak.

4. Adattárolási időszak

GREEN XPC SRL - jogosult az adatok feldolgozására az Ön hozzájárulásával (EU) 2016/679 rendelet 6. cikk (1a) bekezdés). A felhasználók adatait a fent említett célok eléréséhez szükséges ideig, illetve a GREEN XPC SRL-vel való utolsó interakció időpontjától számított legfeljebb 36 hónapig tároljuk.

5. Célszemélyek

Az érintettek azok a jelenlegi Felhasználók, akiknek adatait már gyűjtötték, valamint az Új Felhasználók, akik a rendelet jelenlegi lépését (2018. május 25.) később rendelnek először.

A 16 éves aluli személyes adatokat csak szülő vagy törvényes gyámdíjával továbbíthatják részünkre. A vonatkozó adatvédelmi jogszabályok eltérő korhatárt írhatnak elő erre a célra.

Felhasználói jogok
Az adatok feletti teljes körű ellenőrzés biztosítása érdekében Ön átfogó jogokkal rendelkezik, eblek segítségével kezelheti adatainak feldolgozási módját. A Dokumentum elolvasásával tudomásul vette, hogy Önt a törvényben biztosított jogok garantálják.

6. Tájékoztatáshoz való jog

Az adatokhoz való hozzáferés joga, Casavie.hu tájékoztatást nyújt Önnek az általunk tárolt, a fiókjában megjelenített személyes adatokról és kérésre.

7. Beavatkozási jog (javítás vagy módosítás)

A Casavie.hu kijavítja a téves személyes adatokat, ha Ön erről értesít bennünket. A Casavie.hu kitölti a hiányos személyes adatokat abban az esetben, ha erről értesít bennünket, feltéve, hogy ezek az adatok szükségesek az Ön adatai kezelésének javasolt céljához.

8. Az adatok törlésének joga a tárolt személyes adatok törlése a Casavie.hu címhez intrezett kérelem útján történhet. Az inaktív felhasználók személyes adatai a GREEN XPC SRL-vel való utolsó interakció dátumától 36 hónap elteltével törlésre.

9. Adatzárolás joga

Bizonyos jogilag megfelelő helyzetben, Casavie.hu blokkolja az Ön adatait, ha ezt kéri tőlünk. A zárolt adatokat később csak az Ön felé fennálló szerződéses kötelezettségeink teljesítése érdekében dolgozzuk fel.

10. A hozzájárulás visszavonásának joga

Az adatok kezeléséhez adopte hozzájárulását a jövőre vonatkozó hatállyal bármikor visszavonhatja. Adatai kezelésének jogszerűségét ez a visszavonásának pillanatáig nem érinti.

11. Adatai kezelése elleni tiltakozás joga

Ön bármikor tiltakozhat adatai kezelése ellen a jövőre nézve, ha az adatait az (EU) 2016 / EU rendelet 6. cikk (1e) vagy 1f) pontjában foglalt jogi indokok valamelyike ​​​​alapján kezeljük. 679. Ha tiltakozik adatai kezelése ellen, az adatok kezelését leállítjuk, feltéve, hogy a további kezelésnek nincs kényszerítő és jogos indoka. Adatainak dir célú kezelése soha nem lesz probléma marketing kényszerítő és jogos indok.

12. Az adathordozhatósághoz való jog

KERESÉRE a GREEN XPC SRL az Öntől begyűjtött összes információs strukturált, általánosan használt és elektronikusan feldolgozható formátumban is rendelkezésre áll.

13. Szabályozó hatósághoz fordulás joga

Panasszal élhet az adatvédelmi hatóságnál, ha a GREEN XPC SRL megsértette jogait. Ehhez kérjük, forduljon az Ön otthona szerint illetékes adatvédelmi hatósághoz vagy ahhoz az adatvédelmi hatósághoz, amelynek joghatósága alá tartozunk.

Óvatos! A GREEN XPC SRL által a Megrendelés teljesítéséhez kért adatok megadásának megtagadása meghatározza a Megrendelés teljesítésének lehetetlenségét, a távollevők közötti szerződés megkötésének elmaradását, és hallgatólagosan a megrendelt termékek/szolgáltatások szállításának lehetetlenségét.

Amennyiben Ön az oldalon található űrlapok segítségével módosítja a GREEN XPC SRL-nek már megadott személyes adatait, és vannak folyamatban lévő megrendelések, az érintett megrendelők adatait a rendelés leadásának pillanatától megőrzik, és a Termékek kiszállítása megtörténik. új adatok figyelembevétele nélkül készült. Ha Ön ilyen adatokat harmadik félnek ad ki, teljes felelősséggel tartoznak saját tetteikért. Ezenkívül a GREEN XPC SRL nem vállal felelősséget semmilyen kárért.

14. Személyes adatok továbbítása

GREEN XPC SRL - vállalja, hogy a gyűjtött adatokat harmadik félnek nem továbbítja, kivéve a Futárcégeket a termékek kiszállítása érdekében és a román állam hatályos jogszabályai által kifejezetten előírt helyzeteket.

A Vevő személyes adatai a törvényi rendelkezések alapján és keretein belül, valamint kifejezetten megfogalmazott megkeresések eredményeként a Legfőbb Ügyészség, a Rendőrség, a bíróságok és az állam más illetékes szervei részére is átadhatók.

15. Kapcsolatfelvételi módok


E jogok gyakorlása érdekében, valamint a személyes adatok GREEN XPC SRL általi felhasználásával kapcsolatos további kérdései esetén kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbiakban ismertetett kommunikációs módok bármelyikének kiválasztásával, és egyúttal adja meg:

- A neved,
- Postai vagy e-mail cím (attól függően, hogy hogyan szeretne kommunikálni),
- Telefonszám
- Kérésének célja.


A fent felsorolt ​​jogait az alábbiak szerint gyakorolhatja:

- E-mail: hello@casavie.hu
- Telefonszám00 361 323 7368